Ny Ordförande vid årsmöte mars 2017


ny-ordforande-2017
På årsmötet i mars 2017, blev Håkan Svensson vald till ordförande i Stockholms Gaykör.
Eddy Löjdkvist avgick efter 5 år i styrelsen. 

Styrelsen för 2017 består av:
Håkan Svensson, ordförande
Daniel Rosén, vice ordförande
Karl Bergefors Mårtensson, sekreterare
Evert Kroes, kassör
Christer Wik, ledamot
Peter Gustafsson, suppleant
Jonas Svensson, suppleant