Tips: Vårkonsert med Kvinnokören Sapphonia

Kvinnokören Sapphonia strular med Siri!
Flatproggarna Strula med Siri och Sapphonia tillsammans 6:e maj kl 19 på Boulevardteatern Götgatan 73.
Hur du köper biljetter kan du läsa om under ”På Gång” på hemsidan
.
www.kvinnokoren.org