Info

Stockholms Gaykör är som namnet antyder en manskör bestående av idag nästan 50 homo- och bisexuella sångare. Sedan kören grundades 1982 har den utvecklats allt mer och vi är stolta över att tillhöra en av de största manskörerna i Sverige.

Stockholms Gaykör är en medlemsförening vars syfte är att samla sångintresserade homo-, bi- och transsexuella personer som tillsammans vill utvecklas musikaliskt samt inom gruppen skapa en egen gruppidentitet. Genom offentliga framträdanden vill föreningen främja svensk och internationell gaykultur.

Vill du sjunga med oss, hör av dig till intresse@stockholmsgaykor.se
se även under rubrik Bli medlem.

Kontaktuppgifter
Stockholms Gaykör
info@stockholmsgaykor.se
www.stockholmsgaykor.se

Martin Renhorn, Ordförande: ordforande@stockholmsgaykor.se

Tony Margeta, Dirigent: dirigent@stockholmsgaykor.se

Plusgirot:
485 83 90-0
Organisationsnummer:
802413-4598

Stockholms Gaykörs stadgar: SGK Stadgarna 2020